Diözese Eisenstadt - Menü
Aktuell - Menü
Bischof - Menü
Über uns - Menü
Pfarren - Menü
Kirchenbeitrag - Menü
Frauen, Männer, Familie - Menü
Junge Kirche - Menü
Bildung - Menü
Für die Seele - Menü
Info, Hilfe - Menü
Diözese Eisenstadt - Seitentitel
Nachrichten - Bischof Ägidius J. Zsifkovics

Nachrichten und Predigten

© Diözese Eisenstadt/Gerald Gossmann

Montag, 2. Oktober 2017

Kroatenwallfahrt nach Eisenstadt-Oberberg, 1. Oktober 2017

Danas na prvu nedilju u oktobru počne Crikva širom svita takozvani misec svetih očenašev a mi Gradišćanski Hrvati hodočastimo "Kraljici očenašev" simo u Željezno na Brig na takozvanu "Hrvatsku nedilju". Danas na prvu nedilju oktobra je ravno 120 ljet, da se je održalo prvo skupno hrvatsko shodišće ovde u Željeznu na Brigu na želju trih hrvatskih farnikov – celindofskoga, vulkaprodrštofskoga i trajštofskoga – i na poziv prepošta ove crikve Hrvata Karla Varića 1897. ljeta. Danas na prvu nedilju oktobra održu se u Gradišću i izbori općinskih tanačev a pritom se odiberu i načelniki u naši varoši i općina.

Pokidob su danas izbori u Gradišću i nas 15. oktobra još čekaju izbori parlamenta i vlade u Austriji govori se u zadnji tajedni i miseci samo već o izbori. Svaka partija predstavlja nje program, prezentira na plakati i u kampanja pomoću brojnih pomoćnikov nje zastupnike, političare, ki ćedu u dojdući 5 ljeti odlučiti kako ide politički, gospodarstveno i društveno dalje u našoj zemlji. Da bi čim već glasov dobili partije i političari gradjanom čuda svega mogućega i nemogućega obećavaju, samo da dobu izbore.

Dopustite mi, da usporedim ovo naše shodišće s današnjimi izbori. Pritom mi se čini troje važnim:
Kako je kot izborov važan program različnih partijov i kandidatov/ic, tako je za nas kršćane važan i Jezušev program. Prez poznavanja programa svake partije ne moremo odibrati ono, zač stojimo, ča se neka čini u dojdući ljeti, ča je važno za naše društvo. Isto je i u vjerskom pogledu. Da bi mogli bolje upoznati Jezušev program tribamo čitati Sveto pismo, primiti sakramente i moliti. Jezušev program je u evandjelju napišen a u molitvi očenašev sadržan Zato se i veli, da su sveti očenaši najkraće evandjelje! U evandjelju vidimo zač se Jezuš zalaže, vač se oni upušćaju, ki se za njega odluču. U svakoj Božjoj službi bavimo se jednom točkom njegovoga programa i premišljavamo o njoj, ča ona za naš žitak znači i kako nju ostvariti. Molimo opet očenaše sami ili skupno u obitelji i fara, da ne bi pozabili Jezušev žitak, njegovu muku, smrt i goristanje – Jezušev program! Pitanje: Poznamo još Jezuševo evandjelje a tim i Jezušev program? Ili znamda činimo isto kot i pri izbori, da nas ne zanimaju programi, nego samo iz navike ili slipo odibiramo ovo ili ono? Papa Franjo poziva kršćane, da Sv. pismo zamu tolikokrat u ruku i iz njega čitaju kot zamu handy! Marija je poznala Jezušev program i se s njim bavila!

Kako pri izbori svaka partija triba dobre kandidate, funkcijonare, pomoćnike i gradjane, ki ćedu ostvariti nje program, tako i Jezuš triba kršćane, pomoćnike i pomoćnice, ki ostvaru i živu njegov program. Svetim krstom i bermanjem postali smo Jezuševi prijatelji i suradniki, ki ostvaru njegov program u svakidanjem žitku i ki drugim svidoču, ča znači biti kršćan – moliti, ljubiti, pomoći, diliti, oprostiti i se pomiriti. Biti Jezušev prijatelj i svidok znači polag sv. Pavla u pismu Filipljanom: "Budite jednodušni i jednoga mišljenja. Ništa ne činite iz svadljivosti ili zbog himbene dike, nego u poniznosti preštimavajte jedan drugoga više od sebe. Ne gledajte svaki samo na svoju korist, nego i na dobro drugih. Budite onakovoga ćutenja, kakovoga je bio i Jezuš Kristuš." (!) Biti Jezušev prijatelj i svidok polag današnjega evandjelja znači: Ne samo reći "da" i onda ništa ne činiti, nego reći "da" i stvarno ča činiti! Pitanje: Smo kot kršćani pripravni ostvariti Jezušev program u našem žitku? Smo zaista Jezuševi svidoki i pomoćniki u svitu ili smo spodobni onomu sinu u evandjelju, ki veli "da" ali ki ne čini, ča je obećao? Marija je najbolje poznala ali i ostvarila Jezušev program u nje žitku!

Kako su za izbore potribni dari, mala i velika obećanja, tako Jezuš i nam kršćanom kot i svakomu, ki ga naslijeduje ča velikoga obećava: život vječni. To je za nas ljude sigurno najveći dar, ki nam je obećan. Jezušev put nije kakova lagana šetnja, nego koč naporan i težak put, ali put, ki ima cilj i nas pelja najvećemu daru: imati život u punini. U svetom krstu nam je život vječni obećan i kot klica položen u zipku. Ta veliki dar triba u svakidanjem žitku upoznati, prihvatiti i ostvariti. Pitanje: Smo si kot kršćani još svisni, da se tribamo jur ovde na zemlji truditi za kraljevstvo nebesko ili mislimo, da nam to nije potribno, ar smo ionako bogati i osigurani i si moremo sve sami kupiti i urediti? Marija je po andjelu primila od Boga veliko obećanje, njemu povjerovala i sama dospila tijelom i dušom u nebesku slavu, u život vječni. Na Mariji je Bog jasno pokazao, da zaistinu ispunja svoja obećanja!

Kada danas idemo na izbore i jednoj partiji i kandidatu dajemo naš glas, onda ne pozabimo, da smo kot kršćani naš glas u svetom krstu jur dali Jezušu i da smo se tim obvezali upoznati njegov program, biti njegovi kandidati, funkcijonari, pomoćniki, prijatelji i svidoki, ki danas u svitu ostvaru njegov program i vjeruju u život vječni ter jur ovde na zemlji počnu graditi kraljevstvo nebesko. Molitva sv. očenašev nas na to spominja i nam pomaže pri ostvarenju Jezuševoga programa!

Neka se ovim našim jubilarnim shodišćem "Kraljici očenašev" simo u Željezno na Brig ono ostvari, ča su si utemeljitelji pred 120 ljeti žarko željili: da se med nami Hrvati podiže vjerski žitak, pobožnost Blaženoj Divici Mariji i da ovo shodišće bude na pomoć našemu hrvatskomu narodu u njegovoj osamljenosti, u teškoća i izazova modernoga časa. Kot biškup i Gradišćanski Hrvat hvalim svim peljačem ovoga shodišća, hrvatskim svećenikom i vjernikom, ki su u prošlosti i ki u sadašnjosti gaju ovo naše skupno shodišće "Kraljici očenašev" u Željezno na Brig. Kot biškup i Gradišćanski Hrvat ali pozivam i prosim hrvatske farnike, da dojdu svojimi vjerniki svako ljeto na "Očenaše" i "Hrvatsku nedilju" simo u Željezno na Brig, da se u vjerskom i narodnom pogledu ohrabrimo i da se i u budućnosti ovde čuje naša hrvatska jačka i molitva!

Kraljica Očenašev, moli za nas, naš hrvatski narod i naše Gradišće! Amen.