Diözese Eisenstadt - Menü
Aktuell - Menü
Bischof - Menü
Über uns - Menü
Pfarren - Menü
Kirchenbeitrag - Menü
Frauen, Männer, Familie - Menü
Junge Kirche - Menü
Bildung - Menü
Für die Seele - Menü
Info, Hilfe - Menü
Diözese Eisenstadt - Seitentitel
Nachrichten - Bischof Ägidius J. Zsifkovics

Nachrichten und Predigten

© Diözese Eisenstadt/Gerald Gossmann

Montag, 28. August 2017

Skupno Hrvatsko shodišće u Celje - 27. August 2017

Ključ je potribno i važno sredstvo u našem svakidanjem žitku. S ključem otvorimo vrata našega stana, auta, crikvena i druga vrata. Ključ nam je potriban, da si otvorimo kasu, safe ili tresor. A i u vjerskom žitku imaju ključi posebno značenje kot evandjelje veli. Svi smo mi srićni i zadovoljni ako imamo pravi ključ i si s njim moremo otvoriti zatvorena vrata ali svi smo tužni i zdvojni ako zgubimo ključ ili nimamo pravi ključ i stojimo pred zatvorenimi vrati.

U današnjem evandjelju veli Jezuš Petru: "Tebi ću dati ključe kraljevstva nebeskoga. I čagod svežes na zemlji, bit će svezano i na nebesi; čagod razvežes na zemlji, bit će razvezano i na nebesi!" Svezati i razvezati znači imati ključ spoznanja i upravljanja, nazvišćavanja i peljanja a pred svim imati punomoć oprošćenja. Jezuš sam – ključ Davidov – nam je otvorio vrata k Bogu, k človiku i pakla. Jezuš je zato i ključ našega spasenja. Jezušev ključ nije recept, nego put: kot on neka i mi druge prosimo, drugim hvalimo i oprostimo, stvaramo zajedničtvo, naše bližnje hrabrimo. Kršćani su "ključni ljudi" u svitu, ki znaju za tri važne ključe s kimi se daju otvoriti vrata neba i srca ljudi ter činiti čudesa u osobnom žitku, obitelji, Crikvi i društvu.

Papa Franjo pri zadnjoj biškupskoj sinodi o familiji veli, da svaka zajednica i obitelj ako kani napredovati i imati budućnost triba tri riči: "Prosim – Hvala – Oprosti." Ovo su i tri važni ključi za naš osobni, obiteljski, crikveni i društveni život. Ako ove tri riči zaista živimo i si je u svakidanjem žitku velimo, otvorit ćedu se ljudska srca i nebeska vrata.

Prvi ključ je rič "Prosim". U našem modernom času se skoro zgubila ova rič. Gdo još danas zač prosi? U našem dobrostanju postala je prošnja znak slabosti, odvisnosti, sramote i poniženja. Pokidob sve imamo, si moremo sve kupiti i sami urediti, mislimo, da već nikoga ne tribamo za ništa prositi. I u naši obitelji i farski zajednica rijetko se čuje rič "prosim"! Prositi Boga i bližnjega je znak velikoga povjerenja i poštivanja ali i znanje, da si ne morem sve sam dati, nego da smo od drugih odvisni i jedni drugim upućeni. Marija nam je u Kani Galilejskoj pokazala kako važna i potribna je ta mala rič "prosim". Prosila je Jezuša za mladohižnike, ki su bili u stiski, ar im je vino sfalilo. Marijinom prošnjom učinio je Jezuš prvo čudo. Kad sam projdući tajedan bio s 160 Gradišćanci u Fatimi vidio sam ka-ko ljudi – i brojne mlade obitelji s dicom – iz cijeloga svita do svetišća na kolena puzu i pred milosnim kipom Fatimske Marije klečeć molu i za pomoć prosu. Kod dičak sam i ovde u Celju vidio kako hodočasniki pred milosnim oltarom kleču i okolo njega puzu. Danas se ovo skoro zgubilo – morebit kad se sramujemo, ar ovako ča moderni človik već ne čini ili smo znamda zgubili povjerenje u Boga? Prositi – tim raste povjerenje u Boga! Zato gajimo opet molitvu, da ne zabimo prositi!

Drugi ključ je rič "Hvala". U našem modernom času se skoro zgubila i rič "hvala". Gdo se danas još zač zahvali? Čemu se tribamo zahvaliti, kada je ionako sve moguće i po sebi razumljivo? Reći "hvala" nije znak slabosti i odvisnosti, nego znak veličine, priznanja i hvalodavanja. Ki veli "hvala", ta zna, da je od Boga nadaren, da je njegov život veliki Božji dar. Marija nam je pokazala nje velikim hvalospjevom Magnifikata kako tribamo Bogu zahvaljivati za sve prijete dare i milošće ter i za sva njegova dobročinstva ali kako neka pristupimo našemu bližnjemu zahvalnim držanjem! Mala rič "hvala" je ključ s kim moremo otvoriti vrata! Kako bi se u naši obitelji, farski zajednica i društvu moglo lipo i mirno živiti kada bi si čudakrat rekli ovu malu ali tako važnu ric "hvala"? Teško nam je reći "hvala", ar smo drugim nenavidni i kanimo biti veći, važniji od našega bližnjega! Ne zgubimo ključ "hvale", da ne bi zgubili znanje, da smo od Boga nadareni i pripravnost na služenje bližnjemu!

A treći ključ je rič "Oprosti". U našem modernom času se skoro zgubila i ova rič "oprosti". Gdo danas još prosi koga za oprošćenje? Žalibože smo zgubili svist i ćut krivice, griha, da smo ča zamudili ili krivoga učinili i zato već ne razumimo zač bi se spovidali ter Boga i bližnjega za oprošćenje prosili! Pokidob mi ljudi nismo prez falingov tribamo mjesto na ko moremo dojti i naše teškoće i grihe izreći, za oprošćenje prositi i putem spovidi oprošćenje i pomirenje zadobiti! Ne projdite domom prez sv. spovidi! Petar u današnjem evandjelju priznao je Jezuša: "Ti si Kristuš, Sin živoga Boga!" Ravno tomu slabomu i grišnomu Petru, ki ga je zatajao, dao je ključe, da veže i razveže, uči i pelja ali i moć oprosta. Petar zna, da je njemu najveć oprošćenje potribno! I mi moramo znati da živimo od oprošćenja. Ovo je konačni ključ, koga Bog po Jezušu daruje svitu. Marija nas ovde u Celju, Fatimi i na drugi hodočasni mjesti kot dobra i ljubezna majka zame za ruku i nas pelja u spovidnicu, da se s Bogom i bližnjim pomirimo. Reći "oprosti mi" nije znak slabosti i gubitka, nego veličine i dobitka! Ovim ključem otvaraju se vrata Bogu i bližnjemu!

Kada hodočastimo u Celje onda i mi dojdemo pred Majku Celjansku i ju "prosimo" za nje pomoć i zagovor u naši potriboća, stiska i nevolja. Onda joj velimo "hvala" za sve prijete dare i milošće u prošlom ljetu. Onda velimo u spovidi "oprosti" sve naše slabosti, krivice i grihe. Papa Franjo nas poziva, da mi sami, u naši obitelji, fara i društvenom žitku ne pozabimo i se ne sramujemo svaki dan jedni drugim reći: Prosim – Hvala – Oprosti! Ovimi ključi otvaramo vrata našega stana, srca ljudi i vrata kraljevstva nebeskoga. Ovim prinosimo miru u svitu!

Majka Božja Celjanska, isprosi nam milost, da i mi svaki dan Tvojemu Sinu i jedan drugomu velimo: Prosim – Hvala – Oprosti, da bi timi klju-či otvorili sva naša zemaljska a konačno i nebeska vrata! Ovo shodišće je plodno ako doma u obitelji, na susjedstvu, u fari i na poslu velimo ove tri riči – onda smo pravi kršćani i kot takovi "ključni ljudi" u svitu. Ključe, ke svaki dan zamemo u ruku, nas na to spominjaju! Amen.

Freitag, 18. August 2017

Diözesanwallfahrt Fatima - Erscheinungskapelle am 17. August 2017

Im Jubiläumsjahr "100 Jahre Marienerscheinungen in Fatima" sind wir als Diözese heuer ganz bewusst als Pilger nach Fatima gekommen und dürfen jetzt hier in der Cova da Iria an der Erscheinungskapelle als Höhepunkt unserer Diözesanwallfahrt die heilige Messe feiern. Wir tun dies vor der uns allen bekannten Statue Unserer Lieben Frau von Fatima, die uns die Botschaft von Fatima am besten und kürzesten vermittelt. Diese Gnadenstatue mit ihrer Botschaft möchte ich nun in meiner Predigt zu uns sprechen lassen. Beim Anblick der Statue fallen einem sofort 3 Dinge auf, die eine tiefere Bedeutung haben.

Maria mit gefalteten Händen, an denen ein Rosenkranz hängt. Damit soll wohl die erste und wichtigste Botschaft von Fatima, die Maria den 3 Hirtenkindern anvertraut hat zum Ausdruck kommen – nämlich die schlichte Bitte: Betet! Betet den Rosenkranz für den Frieden in der Welt. Diese Botschaft von Fatima ist heute genauso aktuell wie vor 100 Jahren. Wir sind in einer ähnlichen Situation wie 1917. Kriege, Hungersnöte, Flüchtende, Vertriebene, Verfolgte sowie Naturkatastrophen, Hass, Terror. Dazu kommen noch die seelischen Nöte des modernen Menschen, auch unsere ganz persönlichen Nöte. Wir nehmen in diesen Tagen hier am Rosenkranzgebet und an der Lichterprozession teil und bringen dabei unsere eigenen Anliegen und Nöte sowie die unserer Lieben mit und tragen sie vor Gott. Wir zeigen damit, dass wir in einer bedrängten Zeit für Europa und die ganze Welt der Macht des Gebetes vertrauen und als Christen auch heute Lichtträger, Brückenbauer und Friedensboten sein wollen. Im Blick auf die Gnadenstatue von Fatima müssen wir aber zugeben, dass der Wert des Gebetes im Alltag des christlichen Lebens oft verkannt und dadurch auch in unseren Familien kaum mehr gebetet wird. Das Gebet ist aber unsere Verbindung und Vereinigung mit Gott. Das Gebet ist die Himmelsleiter, auf der wir zu unserem Vater emporsteigen, denn beten heißt ja, im Geiste pilgern zu Gott. Oder wie der hl. Augustinus so treffend sagt: "Dein Gebet ist ein Sprechen mit Gott. Wenn du die Heilige Schrift liest, spricht Gott zu dir; wenn du betest, sprichst du zu Gott." Die Fähigkeit zu beten, mit der wir ausgestattet sind, ist eine Fähigkeit, die wir weiterentwickeln können, indem wir regelmäßig beten. Sie ist aber ebenso eine Fähigkeit, die durch ungenügenden Gebrauch absterben kann. Wie der Athlet und Musiker nicht immer "in der Stimmung" sein mögen, ihre Fähigkeit zu üben, so mag auch der Beter nicht immer "in der Stimmung" sein zu beten. Doch wenn er sein Gebet nur von seiner Stimmung abhängig macht, wird er bald bemerken, dass er seine Fähigkeit zu beten verloren hat. Das regelmäßige Gebet erhält unsere Fähigkeit zu beten am Leben. Diese Wallfahrt nach Fatima möge in uns das Gebet – die Verbindung mit Gott - stärken, damit wir, wenn wir von der Cova da Iria wieder in unsere pannonische Heimat zurückkehren, die Herausforderungen im Leben und Glauben bestehen können, dort Lichtträger/Friedensboten sind, wohin uns Gott in Kirche und Gesellschaft gestellt hat. Die Glocke erinnert uns dreimal täglich – morgens, mittags und abends – an das Gebet. Beten wir wieder in unseren Familien und Pfarrgemeinden den Rosenkranz, damit wir Jesu Leben, Leiden, Tod und Auferstehung – sein Evangelium – nicht vergessen – die Gnadenstatue von Fatima mit ihren gefalteten Händen und dem Rosenkranz erinnert uns daran!

Maria trägt ein langes weißes Kleid. Dieses weiße Kleid soll wohl an das Gewand Jesu erinnern, das auf dem Berg Tabor bei der Verklärung plötzlich leuchtend weiß wurde. Schon bei der Taufe bekamen wir es mit den Worten angelegt: "Dieses weiße Kleid soll dir ein Zeichen dafür sein, dass du in der Taufe neu geschaffen bist und – wie die Schrift sagt – Christus angezogen hast. Bewahre diese Würde für das ewige Leben!" Im Kommunion- und Brautkleid, aber auch in der weißen Albe des Priesters und dem weißen Totenkleid werden wir daran erinnert: Christus "anziehen" heißt, auch einmal an seiner Unsterblichkeit teilzuhaben. Und wenn wir unser weißes Kleid beschmutzen, ausziehen oder ganz ablegen, brauchen wir nicht zu resignieren, weil im Bußsakrament und in der Reue eine "zweite Taufe" möglich ist, eben durch Umkehr und Buße! Und die Bibel selber verheißt uns im letzten Buch der Offenbarung des Johannes: Um den Thron Gottes werden einmal die in weißen Gewändern stehen, die ihre befleckten Gewänder "im Blut des Lammes" weißgewaschen haben. (Offb 7,14) Im Blick auf die Gnadenstatue von Fatima werden wir an das weiße Kleid erinnert, das wir bei unserer Taufe angezogen haben. Wir alle müssen zugeben, dass wir unserer Berufung aus Taufe und Firmung und Weihe nicht immer entsprechen und unser Taufkleid beschmutzen oder auch abgelegen. In Fatima nimmt uns Maria an der Hand und führt uns auf den Weg der Umkehr und Buße zur hl. Beichte, damit wir uns mit Gott und dem Nächsten versöhnen und unser Kleid wieder rein waschen. Nützen wir in diesen Tagen und an diesem heiligen Ort das Angebot der Beichte und Aussprache! Das lange weiße Kleid der Gnadenstatue von Fatima erinnert uns an die Botschaft von Umkehr und Buße, an die Stimme aus der Wolke: "Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören!" Oder um es mit Maria bei der Hochzeit zu Kana zu sagen: "Was er euch sagt, das tut!"

Maria trägt eine große Krone. Das Tragen einer Krone ist ein Zeichen von Macht und Herrschaft. Die Krone am Haupt Mariens bedeutet aber genau das Gegenteil: sie ist ein Geschenk von jemanden anderen. Sie will uns sagen: Alles, was ich bin, bin ich durch einen anderen, nicht durch mich selbst. Die gekrönte Maria sagt uns, dass das Leben und der Glaube ein großes Geschenk – eine Gnade – sind, wofür wir dankbar sein sollen!

Die Krone am Haupt Mariens zeigt auch die fürbittende Mutterrolle der Königin im Mittelalter. Für die Menschen damals war die Königin die größte Hoffnung, Begnadigungen zu erwirken, Geschenke und Auszeichnungen zu erbitten. Sie war für´s Volk die schenkende Hand des Königs. Die gekrönte Maria will uns sagen: Du darfst dich zu Gott hintrauen so wie du bist. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich lege für dich Fürbitte ein, denn ich weiß, wo dich der Schuh drückt. Die Krone am Haupt Mariens wird von den Künstlern oft übertrieben groß dargestellt. Sie zeigen damit, dass in Maria schon all das erfüllt ist, wonach wir Menschen uns sehnen. Maria ist daher für uns die große Hoffnung, dass auch unsere Sehnsucht nach Leben und Glück in Erfüllung gehen wird. Schließlich hat die Krone am Haupt der Statue von Fatima noch eine Besonderheit – Sie birgt die Kugel, die Papst Johannes Paul II. beim Attentat am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz in Rom getroffen und schwer verletzt hat. Es war sein Wunsch, dass diese Kugel in die Kro-ne der Gnadenstatue von Fatima – der Königin des Friedens – eingesetzt wurde, weil er ihr seine Rettung verdankte. Papst Benedikt XVI. hat bei seinem Besuch am 12. Mai 2010 an dieser Stelle dazu gesagt: "Wie tröstlich ist es zu wissen, dass Maria nicht nur eine Krone aus dem Gold und Silber unserer Freuden und Hoffnungen trägt, sondern auch aus den ‚Kugeln‘ unserer Sorgen und Leiden." Deshalb kommen Menschen aus aller Welt hierher zu ihr mit ihren Freuden und Hoffnungen, aber auch mit ihren Sorgen und Leiden. Die große Krone, die Maria am Haupt trägt, erinnert uns alle an das große Geschenk des Lebens und des Glaubens, an ihre Mütterlichkeit und das fürbittende Einstehen für andere, an die Gewissheit, dass ihr auch unsere Freuden und Leiden bekannt sind sowie an die Hoffnung, dass unsere Sehnsucht nach Leben und Glück in Erfüllung gehen wird.

Ich schieße diese Predigt mit einem Gebet, das ich heute als Pilger und Bischof für uns alle vor der Gnadenstatue Unserer Lieben Frau von Fatima vortrage – vor Maria mit den gefalteten Händen und dem Rosenkranz, vor Maria, die ein langes weißes Kleid trägt und vor Maria mit der großen Krone – und bitte sie:

Gegrüßt seist Du, Mutter des Herrn, Jungfrau Maria, Königin des Rosenkranzes von Fatima!

Deinem Unbefleckten Herzen weihe ich mich mit allem, was ich bin und habe. Nimm mich unter deinen mütterlichen Schutz. Bewahre mich vor allen Gefahren. Hilf mir, die Versuchungen zu überwinden, die mich zum Bösen verleiten. Dein Unbeflecktes Herz sei meine Zuflucht und der Weg, der mich zu Gott führt.

Vereint mit meinen Brüdern und Schwestern, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, rufe ich zu Dir und empfehle Dir unsere Familien, die Eltern, Kinder und Jugendlichen, die Alten und Kranken, die Suchenden, Verwundeten, Verfolgten, Flüchtlinge und Verstorbenen, unsere Diözese mit ihren Pfarrgemeinden, die Kirche und Gesellschaft in der ganzen Welt: Erbitte uns von Gott neue geistliche Berufungen und erhalte in den Berufenen die Freude und die Treue, vor allem aber erflehe uns Umkehr und Frieden, Einheit und Versöhnung!

Unsere Liebe Frau von Fatima mit den Hirtenkindern Francisco, Jacinta und Lucia, bittet für uns! Amen.

Mittwoch, 16. August 2017

Großfrauentag in Loretto - Segnung der Gnadenkapelle, 15. August 2017

Einer alten Tradition nach befindet sich in Loreto in Italien das Haus der Heiligen Familie. Engel hätten es von Nazareth im Heiligen Land über Trsat bei Rijeka in Kroatien ins heutige Italien gebracht. 1644 unternahm Freiherr Hans Rudolf von Stotzingen eine Wallfahrt nach Loreto in Italien und brachte eine Kopie des Gnadenbildes mit. Zunächst stellte er die Statue in seinem Schloss in Seibersdorf auf, um sie dann noch im selben Jahr auf ihren heutigen Ort zu übertragen – eine Kapelle in Form des hl. Hauses mit der Kopie der Gnadenstatue aus Loreto in Italien. Diese Gnadenkapelle wurde in den vergangenen Monaten umsichtig renoviert und wird heute am Großfrauentag gesegnet und den Pilgern zum Gebet und zur Verehrung wieder geöffnet!

Das Bild vom Haus der Heiligen Familie lässt mich in dieser Predigt mit Euch gemeinsam im Blick auf Maria über 3 Häuser nachdenken, die für unser Leben von großer Bedeutung sind.

Das erste Haus ist das Haus der Familie. "Das Wohl der Familie ist entscheidend für die Zukunft der Welt und der Kirche", sagt Papst Franziskus in seinem Schreiben zur Familiensynode im Vorjahr in Rom (AL 31), und er hat damit auch Recht! Der Familienbegriff und die Situation der Familien haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in vielerlei Hinsicht grundlegend verändert. Der Bogen spannt sich inzwischen vom traditionellen Familienbild von Vater-Mutter-Kind über Patchworkfamilien bis hin zu Lebensgemeinschaften und Alleinerziehenden. Die Vielfalt und Buntheit heutiger Familienformen sprengt also das traditionelle Familienbild, das über Jahrhunderte hinweg Kirche und Gesellschaft geprägt hat. Wie immer heutige Familienformen auch aussehen, eines bleibt: Die Familie bleibt der Ort von Geborgenheit Nähe und Zuwendung, der das Gelingen von Beziehungen unterstützt und das Wachsen sowie die Entfaltung von Kindern ermöglicht und fördert. Zärtlichkeit, Zuwendung und Zeit machen die Kostbarkeit einer Familie aus. Sie sind so etwas wie die "Grundnahrungsmittel", die jeder Mensch zum Leben braucht. Im Blick auf Maria daher heute die Frage an uns alle: Wie sieht es im Haus unserer Familie aus? Haben wir diese Grundnahrungsmittel noch in unseren Häusern und Familien – Zärtlichkeit im Umgang miteinander, Zuwendung in den versch. Situationen und Zeit füreinander? Oder sind sie uns verlorengegangen und haben wir sie gegen andere, scheinbar wichtigere Dinge eingetauscht? Wie sehr sehnen wir uns alle nach einer glücklichen Familie und wie leiden wir, wenn Familienleben nicht gelingt, zerbricht und auseinanderfällt! Vergessen wir nie: die Familie ist und bleibt das Fundament und die Keimzelle der Gesellschaft, sie gilt es zu fördern u. zu schützen! Denn krankt die Familie, dann krankt auch die Gesellschaft! Jesus selber ist in einer Familie im Haus von Nazareth aufgewachsen, hat das Familienleben mit seinen Herausforderungen gekannt, durchlebt und geheiligt!

Das zweite Haus ist das Haus der Kirche und christlichen Gemeinde. Bei der päpstlichen Umfrage zu Ehe und Familie im Vorfeld der Synode kam in Österreich klar zum Ausdruck: Die Familie ist die erste Schule des Glaubens und ein zentraler Ort der Evangelisation. Darin braucht sie aber die Hilfe der Kirche und der christlichen Gemeinde. Wo das christliche Leben in der Familie praktiziert wird, da ist die Bindung an die christliche Gemeinde vorhanden. Gebet, Gottesdienst, Nächstenliebe verlangen nach Gemeinschaft und werden konkret im Leben der Pfarrgemeinde. Weil heute viele Familien nicht mehr die erste Schule des Glaubens sind, braucht es die besondere Aufmerksamkeit und Hilfe der Pfarre. Wie sieht es damit in unseren Pfarrgemeinden aus? Sind Kinder und Jugendliche in unseren Pfarren wirklich willkommen, so dass sie mitreden, mitgestalten und Aufgaben übernehmen dürfen? Können sie an uns Erwachsenen die Freude am Glauben und an der kirchlichen Gemeinschaft erfahren? Trauen wir ihnen etwas zu oder sagen wir ihnen nur wo es lang geht? Lernen sie von uns die Bedeutung von Gebet, Gottesdienst, Empfang der Sakramente, Nächstenliebe, Pilgern, christliche Werte – etwa die Haltungen Mariens im Magnifikat? Wenn wir wollen, dass Glaube und Kirche bei uns Zukunft hat, braucht es lebendige Pfarren, die für alle offen sind, in denen Christsein glaubwürdig gelebt wird – wo man betet und teilt, wo man mit dem Blick Jesu einander begegnet, wo es nicht heißt wie du mir so ich dir, sondern wie Gott mir so ich dir, wo Wahrheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit gelebt werden, wo nicht Lüge, Neid und Rücksichtslosigkeit das sagen haben, sondern Liebe, Vertrauen, Respekt vor der Würde der Anderen. Pfarren, christliche Gemeinden und Gemeinschaften, die so leben, die wie Maria im Evangelium des Magnifikats Gottes Größe preisen, werden auch heute einladend, überzeugend, anziehend und damit echte Schulen des Glaubens und Orte der Evangelisation sein! Als Bischof wünsche ich mir viele solche Pfarren in unserer Diözese!

Das dritte Haus ist das Haus der Gesellschaft. Wenn das Wohl der Familie entscheidend für die Zukunft der Welt und Kirche ist, dann muss auch alles getan werden, um diese wichtige Urzelle unserer Gesellschaft zu fördern, schützen und weiter zu entfalten. Ein Blick in unsere Gesellschaft zeigt neben Fortschritten auf vielen Gebieten, dass die Würde des menschl. Lebens, Institutionen wie Ehe und Familie, traditionelle Institutionen wie die Kirche und das Religiöse immer mehr aus dem öffentlichen Leben verdrängt werden, man sagt sogar, sie seien für eine freie Entwicklung des Menschen hinderlich. Andererseits fördert die Politik bei uns und in Europa heute alles, was bei Wahlen Stimmen bringt – auch wenn es dem Aufbau der Gesellschaft nicht dient, zerstörend ist – Hauptsache es ist "in" und bringt was. Vom christlichen Geist des Abendlandes, der heute oft beschworen wird, ist nicht viel zu spüren – im Gegenteil – man hat das Gefühl die Menschen leben nach dem Motto der alten Römer "Brot und Spiele" und sie sind damit zufrieden! So wird das Haus der Gesellschaft nicht aufgebaut, sondern abgebaut und ausgehöhlt. Eine solche Gesellschaft stagniert, klagt und ist immer unzufrieden, hat letztlich keine Zukunft! Braucht es in unserer Gesellschaft nicht eine Umkehr und Wende? Wer das sagt, macht sich nicht beliebt, wird keine Wahlen gewinnen! Im Blick auf Maria sind wir alle aufgerufen einen einfachen Lebensstil zu führen, nicht auf Kosten der nächsten Generation zu leben, auch nicht auf Kosten der Armen und Benachteiligten! Im Blick auf Maria sind wir aufgerufen einander mit unseren Talenten zu dienen und die Not unserer Mitmenschen zu sehen und ihr zu begegnen! Im Blick auf Maria sind wir aufgerufen Leben anzunehmen, zu fördern und zu schützen aber sich am heutigen Fest der Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel erneut bewusst zu werden, dass auch wir wie Maria zum Leben bei Gott berufen sind! Wer das glaubt, der lebt sein Leben auf Erden bewusster, weiß um seine Zukunft, hat Hoffnung!

Wenn ich am Großfrauentag die renovierte Gnadenkapelle – das Haus der Hl. Familie – segne, dann empfehle ich Unserer Lieben Frau von Loretto besonders das Haus unserer Familien, das Haus der Kirche, unsere Diözese mit ihren Pfarren, das Haus der Gesellschaft in Österreich, Europa und in der ganzen Welt, aber auch Eure Anliegen, die Ihr mitgebracht habt! Als Bischof danke ich allen, die zum Gelingen dieses großen Werkes beigetragen haben – den Patres, der Pfarre Loretto, dem Verein der Freunde der Basilika, den Restauratoren, Bundesdenkmalamt, unserer Diözese und dem Bauamt, dem Land Burgenland und der politischen Gemeinde, den unzähligen Wallfahrern, Wohltätern und Spendern – mögen ihre Namen im Haus der Heiligen Familie eingeschrieben sein und mögen sie im Leben und im Tod die Hilfe Jesu, Mariens und Josefs erfahren!

Mit Papst Franziskus bitte und bete ich in dieser so festlichen Stunde: "Heilige Familie von Nazareth, mache auch unsere Familien zu Orten innigen Miteinanders und zu Gemeinschaften des Gebetes, zu echten Schulen des Evangeliums und zu kleinen Hauskirchen!" Amen.