Diözese Eisenstadt - Menü
Aktuell - Menü
Bischof - Menü
Über uns - Menü
Pfarren - Menü
Kirchenbeitrag - Menü
Frauen, Männer, Familie - Menü
Junge Kirche - Menü
Bildung - Menü
Für die Seele - Menü
Info, Hilfe - Menü
Diözese Eisenstadt - Seitentitel
Nachrichten - Bischof Ägidius J. Zsifkovics

Nachrichten und Predigten

© Diözese Eisenstadt/Gerald Gossmann

Montag, 22. Mai 2017

Predigt anlässlich der 1. gemeinsamen Wallfahrt der Burgenlandkroaten nach Zagreb - 21. Mai 2017

Ča je poruka ove današnje šeste vazmene nedilje za nas same, za našu Crikvu i društvo u Hrvatskoj i Europi kot i za naš hrvatski narod? Mislim da je današnja duhovna poruka trostruka:

1. Kot kršćani smo dica Duha Svetoga a ne dica zaloga duha!

Kršćan svetim krstom i svetim bermanjem-krizmom postaje Božje dite i hram Duha Svetoga. U njemu se nastani i biva Duh Sveti a po njemu ta isti Duh Božji djeluje u Crikvi i svitu. Ovo nam poručuje prvo štenje iz Činov apoštolskih kada Filip prodikuje Božju rič u Samariji a Petar i Ivan polažu ruke na nje, da primu dar Duha Svetoga. To je ta snaga Božja, ka kršćana poziva na dobro, plemenito, slogu, jedinstvo i pozitivno. Zali duh je ta, komu nije do istine, ki širi laž, negativno i zlo. Duh Sveti uvijek spaja i izgradjuje a zali duh razdvaja i razara.

Još kao mladi student Zagrebačke bogoslovije sam 1983. ljeta dolaze-ći iz slobodne Austrije u bivšu komunističku Jugoslaviju na studije u Zagreb vidio i osobno doživio muke i patnje ovoga naroda. Iako sam bio mlad, sve sam shvatio i osjetio na svojoj koži, ča znači biti vjernik, katoličan i Hrvat. Ja sam 500 ljet po svojem 18. koljenu bio tako daleko a tako blizu Hrvatske, ali sam ipak kao hrvatski student i bogoslov bio nekim opasan, ne poželjan i sumljiv kada sam se stalno morao u glasovitoj Petrinjskoj ulici ovde u Zagrebu javljati policiji na informativne razgovore. A kako sam bio mlad, lud i naivan onda sam iskoristio priliku, pak sam i ja njih malo ispitivao. Zamislite! Cijelu akademsku godinu sam se ja „kao“ prijavljivao za privrimeni boravak. Skoro više vrimena sam bio u policiji, nego na bogosloviji.

Mi u Europi dobro znamo s kim i s čim ste vi ovde u staroj domovini živili iako ste bili okovani željeznimi vrati komunizma. Znamo i sada s čim se vi nosite, ar Berlinski zid još uvijek nije pao u glava nekih ljudi. Ali vi ste po teški represija, muka i stradanja konačno pobijedili i nadvladali zlo. Po ovom mučnom iskustvu ne pozabite nikada, da se i danas nastavlja borba Dobra i Zla, da kao pokršćeni i pobermani nosite u sebi Duha Svetoga kot Branitelja i Batritelja, ki vas uvijek poziva da se odrečete zla i odlučite za dobro. Ovako kot kršćani sebe, Crikvu i društvo izgradjivate i naš hrvatski narod jačate i obogaćivate.

2. Budimo pripravni na svidočanstvo vjere i angažman u društvu!

Ovimi riči poziva sveti Petar u drugom štenju prve kršćane, ki živu u strahu i progonstvu. Ali kršćan se razlikuje od pogana u tom, da ima ufanje i budućnost i da je povezan s Kristušem, goristalim-uskrslim Gospodinom. Zato se i ne boji s njim i za njega trpiti. Kršćan sigurno i mirno odgovara svojim mučiteljem i je stalan u svidočanstvu vjere, voli trpiti zbog pravice nego zbog krivice – kot naš blaženi A. Stepinac. Za svidočanstvo vjere triba kršćan snagu i hrabrost, crikvenu zajednicu i Božju milost.

Na žalost! Ravno ovo se danas u modernom društvu napada, umalovažuje i proganja. Ali ravno ovo je nam Gradišćanskim Hrvatom pomoglo, da si kroz pet stoljeća očuvamo našu vjeru, jezik i kulturu, naš vjerski i narodni identitet! Ravno vjera nam daje snagu i orientaci-ju za život. Ravno crikvena zajednica nas kot pojedine i narod oku-plja, uči, hrani, potpira, da se ne zgubimo i potopimo. A Božja milost pelja nas i naš hrvatski narod u srcu Europe i ga poziva na nove pute i mogućnosti, da se ne zatvara i izolira, da ne slijedi krivim prorokom i lažnim obećanjam. Ne živite nek u prošlosti nego u sadašnjosti i za budućnost, da kot hrv. predsjednica mudro nas sve opominja ne stvarajte nepodnošljivo i štetno društveno ozračje. Konačno nadvla-dajte povijesne hipoteke i budite pripravni na oprost i novi početak. Narod, ki to čini ima budućnost! Kršćana vjera obvezuje na takov angažman u Crikvi i Društvu! Evo, mi Gradišćanski Hrvati, iako smo davno silom napustili ove prostore, mi ljubimo i cijenimo svoju staru domovinu i nećemo podržavati one, ki nam staru majku iznutra i izva-na uništavaju u ime liberalizma, kapitalizma, antagonizma i lažnoga demokratizma. Zauztavite one, ki domovinu doživljavaju i iskorišta-vaju kao maćehu a ne kao majku. Recite im stop! Koga se bojite? Ljubite i volite svoju vjeru i domovinu, angažirajte se za nju, ne iskori-štavajte ju i ne pljuvajte po njoj nego uvijek i ponovno ginite za nju!

3. Hodimo u istini kot naš blaženi kardinal Alojzije Stepinac!

U današnjem evandjelju Jezuš veli: „I ja ću prositi Oca, i on će vam dati drugoga Branitelja, da ostane s vami na sve vijeke, Duha istine.“ I mi Gradišćanski Hrvati, kao hodočasniki došli smo putem Zagreba-čke sinode i vašega kardinala Josipa Bozanića – hoditi u istini. Kot kršćani nimamo drugoga puta. Došli smo reći, svitu i narodu, da tu istinu o životu i borbi blaženoga kardinala Alojzija Stepinca podržava-mo i mi iz Austrije, Slovačke i Madjarske. Na žalost. Čujem da se braća sa istoka boji istine. A zač?

Zato, ar je došlo vrime razotkrivanja i dokazivanja lažnih optužbov prema Stepincu. Bit će dokazana i lažna optužba prema cijelokupno-mu Hrvatskomu narodu. Ljudi Božji! Samo istina će nas osloboditi, spasiti i pomiriti. Pokažimo kot pravi kršćani, jedni i drugi, da smo Kristuševi, pripravni na suradnju i oprošćenje a ne na sukobe i podva-le. Ovo je pravo svidočanstvo vjere! Ako Boga ljubite i u njegovo ime govorite, onda zapovidi njegove čuvajte. Narode moj, Crikva moja, poštovatelji Stepinca nebojte se nikoga i ničega dokle hodite u istini. Prepustite se vjetru i snagi Duha Svetoga, ki vas nosi i pelja putem mira i dobra.

Danas smo došli na grob bl. Alojzija Stepinca, da se spomenemo kako se on prepustio peljanju i snagi Duha Svetoga. Izdržao je u teški muka crpeći snagu od Duha Branitelja. Kroz muku i molitvu je dobio veliku hrabrost boriti se protiv montiranih laži zloglasnoga i sotonskoga ko-munizma. Ne. Nisu mu mogli slomiti krila istine. Stepinac nam je do-kaz, da je Božja uvijek zadnja a ne ljudska! Pokazao je svojim muči-teljem ča je jače, križ kao znak mučenika ili petokraka kao znak mučitelja. Kanili su ubiti istinu u Stepincu i to još danas bez srama pokušavaju. Kanu skriti istinu o milijun mučenih, ubijenih i prognanih Hrvatov i drugih ljudi, ki nisu mogli prihvatiti laž i kradnju ljudske slobode govora. Stepinac je simbol istine i borac protiv laži. Pobijedio je sve lažne ljudske sude. Dobro je konačno pobijedilo zlo. Hodimo zato i mi u istini kot Stepinac i držimo se njegovoga gesla: „U ljubavi svojoj prema domovini i narodu ne dam se ni od koga nadvisiti.“